Her har vi samlet forskjellige dokumenter og pekere som gir mer informasjon om hva spalte er, om behandlingstilbudet, om amming og mating, og mer. Vi tar gjerne i mot tips dersom noen av pekerene er utdaterte eller dersom det er gode kilder som mangler på denne siden.

Informasjonsbrosjyre om leppe-, kjeve-, ganespalte
Informasjonsbrosjyren om leppe-, kjeve-, ganespalte er utviklet i samarbeid med spalteteamene ved Oslo og Bergen og LGS-foreningen, og er laget for nybakte foreldre av barn med LKG. I brosjyren finner du informasjon om behandlingstilbudet for LKG i Norge, ulike typer av spalte, mating, språk- og taleutvikling, kirurgisk behandling, tannbehandling, psykologihelsetjeneste, og Norsk kvalitetsregister for LKG. Fra 2016.

Kjære foreldre!
Leppe-, ganespalteforeningens brev til nybakte foreldre av leppe-, kjeve-, ganespalte. Her deler vi tanker og erfaringer vi har om å være foreldre, samt informasjon om behandlingsforløpet: dagskurs, pumping, operasjoner, tannbehandling, og logopedisk behandling.

Brosjyre: Hvordan mate barn med leppe-ganespalte
Denne brosjyren inneholder informasjon om leppe-ganespalte og mating. Her finnes fakta om leppe-ganespalte og behandling, samt tips og råd om kost, amming, pumping og flaskemating. Bakerst finnes også informasjon om kontaktmuligheter. Brosjyren er ment for foreldre til nyfødte med spalte, gravide som venter barn med spalte, helsepersonell og andre interesserte. Fra 2015.

Forslag til utstyr
Foreningens forslag til utstyr for spesielt amming og mating av barn med spalte.

Haukeland universitetssjukehus' side om leppe-, kjeve-, ganespalte
Haukelands nettsider har informasjon om behandlingsforløpet, kontaktinformasjon, mating og amming og praktisk informasjon for sjukehusopphaldet.

Oslo universitetssykehus' side om leppe-, kjeve-, ganespalte
 

Statped
Fra siden: Logopedar og psykolog i Statped bidrar i den tverrfaglege oppfølginga av barn som er fødd med spalte. Statpeds sider inneholder informasjon ulike typer spalter, behandlingstilbudet, forskjellige læringsressurser og kurstilbud.

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte
Fra siden: På oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet har Helse Vest RHF i samarbeid med Helse SørØst RHF opprettet Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte. Hensikten er å sikre dokumentasjon av behandlingsresultat. For å gi best mulig behandling og oppfølging er det behov for bedre kunnskap, ikke bare om tilstanden hos hver enkelt pasient som er født med leppe- kjeve- ganespalte, men om hele pasientgruppen. Nasjonalt kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte vil være et viktig grunnlag for forskning. For at behandlingstilbudet til pasientene skal bli best mulig, er både kvalitetssikring og forskning viktig og nødvendig.

Sykepleien: Hvordan følge opp barn med leppe-kjeve-ganespalte
Sykepleien er et nettsted som utgis av Norsk Sykepleierforbund. Fra artikkelen: Barn som er født med leppe-kjeve-ganespalte skal gjennom et behandlingsløp som starter når spalten blir oppdaget i mors liv og frem til de er unge voksne. Tverrfaglig behandlingsteam skal sørge for at barn og foreldre mottar kunnskapsbasert behandling. Med et holistisk og tverrfaglig fokus skal hjelpeapparatet legge til rette for at barna skal leve sine liv sammen med sine nærmeste, som alle andre, parallelt med behandling og oppfølging.

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet har utgitt rapporter og veileder relevant for leppe-kjeve-ganespalte:

  • Rapport: Behandlingslinje for barn og ungdom med leppe-kjeve-ganespalte
  • Rapport: Faglig gjennomgang av tilbudet til pasienter med leppe-kjeve-ganespalte, herunder velocardiofacialt syndrom (2007)
  • Veileder: Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom (2011)

Disse finner du i blant vedleggene nederst på siden.

Landsforeningen Læbe-Ganespalte
Vår danske søster-organisasjon. Fra siden: Formålet med hjemmesiden er at give personer med relationer til læbe-ganespalte (dvs. personer med læbe-ganespalte, pårørende til personer med læbe-ganespalte, behandlere og andre) information om læbe-ganespalte. På hjemmesiden har foreningen samlet en lang række informationer og historier om læbe-ganespalte.