Landsmøte er foreningens øverste myndighet, og ordinært landsmøte skal avholdes innen 1. juli hvert år. Dato for landsmøte skal varsles med minimum seks uker. Frist for innkomne saker er tre uker etter varslingsdato. Endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer legges ut på foreningens hjemmeside senest to uker før landsmøte. Landsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er godkjent av de stemmeberettigede som er tilstede.

I forbindelse med landsmøtet arrangeres familiesamling – da inviteres foreningens medlemmer med familie til en helg med aktiviteter og foredrag av fagpersoner fra spalteteamene.  

Se sidene under for mer informasjon og sakspapirer fra hvert landsmøte: