Informasjonsbrosjyre om leppe-, kjeve-, ganespalte
Informasjonsbrosjyren om leppe-, kjeve-, ganespalte er utviklet i samarbeid med spalteteamene ved Oslo og Bergen og LGS-foreningen, og er laget for nybakte foreldre av barn med LKG. I brosjyren finner du informasjon om behandlingstilbudet for LKG i Norge, ulike typer av spalte, mating, språk- og taleutvikling, kirurgisk behandling, tannbehandling, psykologihelsetjeneste, og Norsk kvalitetsregister for LKG. Fra 2016.