Foreningen administrerer LGS-fondet, som skal kunne gi økonomisk bidrag til faglig utvikling og forskning innenfor disiplinen leppe-, kjeve-, ganespalte der dette kommer vår pasientgruppe til gode

Alle kan gi gaver til fondet. Gaver som utgjør minst kr 500,- gir rett til fradrag i selvangivelsen det året gaven er gitt. I henhold til Skattelovens § 6-50 gis det maksimalt kr 12 000,- årlig som fradrag for gaver. Dersom du ønsker fradrag for en gave til LGS-foreningen, trenger vi opplysninger om navn, adresse og givers fødselsnummer (11 siffer), eventuelt firmanavn og giverfirmaets organisasjonsnummer. Beløpet kan betales inn på konto 3333 20 71322. Alle bidrag mottas med stor takk!

Medlemmer i LGS-foreningen eller personer tilknyttet spalteteamene i Oslo og Bergen kan søke om midler fra fondet. Midlene skal gå til faglig utvikling innen disiplinen leppe-kjeve-ganespalte og det må i søknaden kunne vises til at kompetansehevingen kommer vår pasientgruppe til gode. Midlene fordeles på bakgrunn av søknader innsendt med søknadsfrist 31.01 og 31.08. Søknad sendes til leder@lgs.no.