Foreningen ledes av et sentralstyre på seks medlemmer, med leder som øverste tillitsvalgt.

Styrets er ansvarlig for:

  • at den daglige drift av leppe-ganespalteforeningen er i samsvar med foreningens vedtekter og landsmøtets vedtak,
  • at foreningens økonomi forvaltes på en best mulig måte,
  • å oppnevne likepersoner, og
  • å drifte foreningens nettside, facebookside og app.
Eirik Bakke style=

Eirik Bakke

Nestleder
Benedicte Lampe style=

Benedicte Lampe

Sekretær
Henriette style=

Henriette

Styremedlem