Spørsmål til helseministeren

Publisert av Martin G. Skjæveland den 18.11.19. Oppdatert 20.02.20.

Mona Fagerås (SV): Er helseministeren kjent med bekymringen fra Leppe- og ganespalteforeningen i Norge knyttet til behandlingstilbudet ved Rikshospitalet, hvis så ikke er tilfelle vil ministeren undersøke om det medfører riktighet at barna tilknyttet dette behandlingstilbudet ikke får det behandlingstilbudet de er forespeilet, og hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for å sikre at disse barna får det behandlingstilbudet de trenger?

Les hele saken på stortinget.no.