Spørsmål til helseministeren

Spørsmål til helseministeren

20.02.20 18:09
av Martin G. Skjæveland

Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren: Er helseministeren kjent med bekymringen fra Leppe- og ganespalteforeningen i Norge knyttet til behandlingstilbudet ved Rikshospitalet, hvis så ikke er tilfelle vil ministeren undersøke om det medfører riktighet at barna tilknyttet dette behandlingstilbudet ikke får det behandlingstilbudet de er forespeilet, og hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for å sikre at disse barna får det behandlingstilbudet de trenger?

Les mer
Spørsmål til helseministeren

Spørsmål til helseministeren

20.02.20 20:24
av Martin G. Skjæveland

Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren: Freddy André Øvstegård (SV): Flere familier med barn som trenger rehabilitering i kjeve og tenner på grunn av leppe-kjeve-ganespalte har fått beskjed fra Odontologisk seksjon ved avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv på Rikshospitalet at de ikke lengre har kapasitet til å behandle barna. Familiene blir anbefalt å gå til private tannleger som ikke har den nødvendige spesialkompetansen og dessuten tar egenandeler på flere tusen kroner. Mener statsråden at dette er et godt nok tilbud, eller vil han gripe inn for å sikre god behandling for denne gruppa?

Les mer
Logopedmangel i kommunene?

Logopedmangel i kommunene?

16.02.20 20:33
av Beate Alsaker

Brukerorganisasjonene i Faglig samarbeidsråd (Afasiforbundet, Norsk Interesseforening for stamme, Dysleksi Norge og LGS- foreningen) har de siste årene ytret bekymring for situasjonen rundt logopedtilbudet for våre brukere, basert på tilbakemeldinger fra medlemmene og fagmiljøet.

Les mer