Leppe-ganespalteforeningen
E-post leder@lgs.no
Postadresse

Vesterhaugveien 13C
9513 Alta

Org.nr.

984033427