Vil du være med å bidra i styret eller valgkomitè

Vil du være med å bidra i styret eller valgkomitè

Styremedlem

Vi skal i gang med arbeidet med å lage ny innstilling for neste styreperiode, 2024-2026.

Styret består i dag av fem medlemmer og ledes av Gabriella Jurisic Ottesen. Vi er nå på leting etter vårt 6 styremedlem. Vi ser for oss en person som har tilhørighet til spalteteamet i Oslo. Dette på bakgrunn av at 3 av våre styremedlemmer allerede sogner til spalteteamet på Haukeland.

Rolle

Navn

Periode

Fylke

Leder

Gabriella Jurisic Ottesen

2022-2024

Finnmark

Nestleder

Eirik Bakke

2023-2025

Vestland

Sekretær

Benedicte Lampe

2023-2025

Vestland

Likepersonskoordinator

Henriette Follestad

2023-2025

Vestland

Kasserer/regnskapsfører

Nina Gilberg

2022-2024

Innlandet

 

Å være styremedlem er både givende og utviklende og din livserfaring kan være med på å styrke mangfoldet i det styret kan tilby. Selv om vi vet at mange allerede har travle dager, er det viktig at vårt nye styremedlem har mulighet til å bruke tid og energi på oppgavene som et styreverv vil innebære. Det er også viktig at man som styremedlem har gode samarbeidsevner og er lydhør for hverandre i styregruppen.

Styremøtene gjennomføres både fysisk og digitalt. Reise og opphold dekkes økonomisk ved fysiske styremøter. Som pasientgruppe står vi hele tiden ovenfor et presset helsevesen og vårt styre er opptatt av å ivareta våre rettigheter i forbindelse med behandlingsforløpet for våre medlemmer fra barn til voksen alder. Styret jobber tett opp mot helseforetakene, spalteteamene i Oslo og på Haukeland samt det offentlige for å sikre medlemmenes interesser.

Vi vil gjerne at du tar kontakt dersom dette kan være noe for deg.

Valgkomitè

 

Navn

Periode

Fylke

Leder

Øyvind Andreassen

2023-2025

Innlandet

 

Pr. i dag har vi kun en person i valgkomitèen og vi ønsker to personer til.

Gjør en innsats!

Har du lyst å være med på å bidra for den kommende generasjon og sikre foreningens fremtid, så ta kontakt med valgkomitèen.

Jeg ønsker en henvendelse fra deg om du tenker at dette kan være noe for deg.

Svar sendes til:

Valgkomitèens leder Øyvind Andreassen; e-post: andreassen@ee.no eller telefon 982 30 384.