Statusoppdatering fra LKG-teamet Statped vest

Statusoppdatering fra LKG-teamet Statped vest

Publisert av Nina Gilberg den 21.03.21.

Statusoppdatering fra LKG-teamet ved Statped vest 

I mars og april 2020 ble de planlagte utredningene ved Statped vest avlyst grunnet koronasituasjonen, og logopedene tok kontakt med de aktuelle brukerne eller foreldrene per telefon. Logopedene ved Statped vest en nå tilbake i normal drift, med ekstra smitteverntiltak under utredningene. Vi følger retningslinjene for smittevern fra Folkehelseinstituttet, og vi anbefaler at en foresatt følger til utredningen. Utredningene blir i stor grad gjennomført slik som tidligere, men vi begrenser bruken av nasometeret (apparatet som måler nasal og oral klang). Per dags dato har vi ikke ventelister for utredningene. 

Logopedene som jobber på LKG-teamet i vest er:

Marit Berntsen Kvinnsland 
Therese Rasmussen 
Ann-Helen Seglem Gabrielsen 
Christina Sørensen 
Gro Samulesen (koordinator) 

Statped vest er i en omorganiseringsprosess, hvor blant annet grenseoppgangen mellom helse og LKG skal avklares. Omorganiseringen skal være ferdig i 2024, og om eller på hvilken måte den nye organiseringen vil påvirke LKG-teamet er ikke avgjort enda. Statped, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet holder på å utarbeide en rapport som omhandler grenseoppgangen mellom Statped og spesialisthelsetjenesten.