Spørsmål til helseministeren

Publisert av Martin G. Skjæveland den 18.03.19. Oppdatert 20.02.20.

Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren:
Flere familier med barn som trenger rehabilitering i kjeve og tenner på grunn av leppe-kjeve-ganespalte har fått beskjed fra Odontologisk seksjon ved avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv på Rikshospitalet at de ikke lengre har kapasitet til å behandle barna. Familiene blir anbefalt å gå til private tannleger som ikke har den nødvendige spesialkompetansen og dessuten tar egenandeler på flere tusen kroner.
Mener statsråden at dette er et godt nok tilbud, eller vil han gripe inn for å sikre god behandling for denne gruppa?

Les hele saken på stortinget.no