Ny komité for LGS-fondet

Ny komité for LGS-fondet

Publisert av Nina Gilberg den 30.10.21.

Leppe- ganespalteforeningen i Norge har sammen med ulike bidragsytere etablert LGS-fondet. LGS-fondet som skal kunne gi økonomisk støtte til personer knyttet til spalteteamene i Oslo og Bergen, samt medlemmer av Leppeganespalteforeningen som søker faglig utvikling innenfor disiplinen

leppe-/kjeve-/ganespalte. Kompetansehevingen skal komme vår pasientgruppe til gode.

 

Det er fondets fagkomité som vurderer søknader om prosjektmidler. Fagkomiteen

oppnevnes av styret for Leppe- ganespalteforeningen, og settes sammen av fire personer som representer fagmiljøene fra både Bergen og Oslo, i tillegg til en representant fra Styret.

 

Den nye komiteen består av følgende medlemmer:

Nina Lindberg

Paul Sæle

Øydis Hide

Åse Sivertsen

Anette Hemmingby

 

Fagkomiteen avgir innstilling til Styret i Leppe- ganespalteforeningen som fatter vedtak om støtte til det enkelte prosjektet. Styret i Leppe- ganespalteforeningen i Norge rapporterer årlig til Landsmøtet om fondets forvaltning.

Midlene fordeles på bakgrunn av søknader levert med søknadsfrist 31. januar og 31. august.