Kjeveortopedisk behandling-Refusjon av mellomlegg

Kjeveortopedisk behandling-Refusjon av mellomlegg

Publisert av Nina Gilberg den 04.02.22. Oppdatert 01.04.22.

Refusjon av mellomlegg til kjeveortopedisk behandling

 

Siden 1. juli 2019 har man hatt utfordringer på Rikshospitalet i forhold til kapasiteten vedrørende kjeveortopedisk behandling. Mange pasienter med LKG ble henvist ut til private kjeveortopeder rundt om i landet.

Dette første til betydelige kostnader (mellomlegg) for pasienter som skapte mye frustrasjon blant pasienter og foresatte.

 

Rikshospitalet (OUS) i samarbeid med Haukeland universitetssykehus (HUS) har besluttet at pasienter som har egne kostnader/mellomlegg skal få denne kostnaden tilbakebetalt fra OUS og HUS. Dette er en midlertidig løsning i påvente av en prosess med et helt nytt refusjonssystem for pasienter med spalte.

 

Vedrørende mellomlegg/kostnader som løper fra nå, må behandlende kjeveortoped sende sitt krav enten til HUS eller OUS.

 

Allerede innbetalte utgifter fra 1. juli 2019 skal pasienter få tilbakebetalt fra HUS/OUS.

Pasientene må selv ordne dette tilbakebetalingskravet og sende dette henholdsvis til adressene vist nedenfor:

 

For pasienter tilhørende Bergen/HUS sendes faktura til:

Haukeland Universitetssykehus

Helse Bergen HF

PB 1400

5021 Bergen

 

For pasienter tilhørende Oslo/OUS sendes faktura til:

Oslo universitetssykehus HF

Regnskap Inngående faktura

Postboks 4950, Nydalen

0424 Oslo

Plastikkirurgisk avdeling

Spesifisert faktura må merkes med bestillingsnummer 620202